DOKUMENTACJA, KONSERWACJA, ODBIORY UDT

Pliki do pobrania:

UDT – Urząd dozoru technicznego – co to jest

Każdy wózek musi być zarejestrowany, nasza firma zajmuje się również pomocą przy rejestracji , oraz późniejszej właściwej eksploatacji tych maszyn. Wózki widłowe podlegają pewnym normom ze względu na niebezpieczeństwo, które mogłyby stwarzać w przypadku ich niesprawności. Egzekwowaniem, tego, aby wózek widłowy spełniał te normy zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego (UDT) – instytucja państwowa powołana w celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Wózek widłowy to tylko potoczne określenie, a oto jego pełna nazwa i definicja: Wózek jezdniowy podnośnikowy to mechaniczny pojazd kołowy o napędzie silnikowym (spalinowym, elektrycznym lub zasilanym gazem), stosowany w transporcie bliskim i magazynowaniu, używany głównie do prac załadunkowych i rozładunkowych. Dla zarejestrowania wózka widłowego należy w UDT złożyć odpowiedni wniosek wraz z dwoma kopiami Dokumentacji Techniczno Ruchowej urządzenia (jeśli klient nie posiada takiej dokumentacji pomożemy ja zdobyć). Po zweryfikowaniu dokumentacji przez inspektora organu dozoru technicznego, uzgadniany jest ze zgłaszającym termin i miejsce przeprowadzenia badań technicznych . Przy badaniu obecny rzecz jasna będzie inspektor, właściciel wózka, operator maszyny, oraz konserwator (osoba uprawniona do konserwacji wózka, tym też my się zajmujemy). Jednak przed tym badaniem należy zadbać aby maszyna badanie przeszła pozytywnie, czyli musi być w 100% sprawna technicznie, dlatego najlepiej aby nasz konserwator przynajmniej 2 tygodnie przed odbiorem wózka ocenił stan maszyny, co umożliwi naprawę niesprawnych elementów jeszcze przed badaniem.

Dokumentacje UDT

Każdy wózek widłowy eksploatowany na terenie Polski powinien być zarejestrowany w Urzędzie dozoru technicznego, jednak oprócz tego, że wózek musi być sprawny musi również posiadać odpowiednia Dokumentacje Techniczno Ruchową (DTR) w języku Polskim. Dokumentacja musi zawierać: opis techniczny; rysunek zestawieniowy; schematy: elektryczny, hydrauliczny i pneumatyczny, o ile mają zastosowanie; schemat układów cięgnowych w mechanizmach napędowych; instrukcja eksploatacji; kopie świadectw badania typu dla urządzeń zabezpieczających, o ile mają zastosowanie; dokumentacja uzupełniająca, o ile ma zastosowanie. W wypadku jeśli klient zakupił wózek widłowy bez takiej Dokumentacji DTR powinien skontaktować się z nami, a pomożemy mu w jej zdobyciu. Większość DTR do popularnych marek wózków widłowych tj. Hyster, Yale, HC Hangcha, Heli, EP, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Linde, Still, Jungheinrich, Caterpillar, Balkancar – Bułgar posiadamy na miejscu i są gotowe do wydania w ciągu 2 – 3 dni.

Badania Konserwatorskie

Badania / przeglądy konserwatorskie są warunkiem utrzymania wózka widłowego w nienagannej kondycji, należy dokonywać ich okresowo zgodnie z zaleceniami wpisanymi w DTR – Dokumentacje Techniczno Ruchową urządzenia. Wpis konserwatorki w dzienniku konserwacji wózka widłowego pozwala na jego dalszą eksploatację. Podczas tego przeglądu dokonywane jest: sprawdzenie zużycia wideł, opon, łańcuchów; sprawdzenie działania układu hamulcowego; sprawdzenie nominalnego czasu utrzymania ładunku; sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego; sprawdzenie układu kierowniczego; sprawdzenie mocowania fotela i pasów bezpieczeństwa; sprawdzenie poprawności działania sygnalizacji dźwiękowej; sprawdzenie oświetlenia wózka; sprawdzenie oznakowania wózka; sprawdzenie dokumentacji wózka takich jak ważność przeglądu w dzienniku konserwacji. Oczywiście w naszej firmie posiadamy osoby posiadające uprawnienia do dokonywania takich przeglądów. W celu jego dokonania należy umówić się na dogodny termin.

Odbiór maszyn UDT

Firma Centrum Serwisowe Wózków i Maszyn CSWiM Częstochowa świadczy również usługi pomocy w zakresie odbioru maszyny przez Urząd Dozoru technicznego UDT. Wraz z klientem składamy wniosek do placówki pod którą podlega miejsce użytkowania przez niego wózka widłowego. Razem z wnioskiem należy przedłożyć 2 komplety Dokumentacji Techniczno Ruchowej DTR, w której zdobyciu również jesteśmy nieocenieni. Następnie przeprowadzamy oględziny wózka, aby sprawdzić jego faktyczny stan techniczny i wskazać uchybienia konieczne do usunięcia przed badaniem dokonywanym przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego. Po zarejestrowaniu wózka prowadzimy go dalej dokonując bieżących przeglądów serwisowych, czy ewentualnych napraw.